Boutique Messika – Isetan Shinjuku


Main bldg. 4F 3-14-1 Shinjuku
160-0022 Shinjuku-ku
Japan